Boligskap, skreddersydde enkeltvis eller til større prosjekter.

Vi leverer moderne og brannsikre sikringsskap eller vi kan bytte
ut innmaten i gamle sikringsskap med nytt og sikkert sikringsmateriell, som for eksempel jordfeilautomater og overspenningsvern.